Kameralny Chór Parafialny CANTEMUS

Chor parafialny Cantemus

 

Krótka historia chóru

              W 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Mikołaja Skawińskiego, powstaje chór "Cantemus", któremu dyrygowała Barbara Gajek Kraska. Liczył wówczas 37 członków. Po roku powstał znany zespół kameralny "Collegium Musicum", który występował także poza granicami Polski. W październiku 1994 roku dyrygentem chóru został Jakub Turkiewicz, organista, który pełni tę funkcję do dziś.
              W maju 1996 roku, w konkursie "Hejnał Wiosenny" chór wyśpiewał pierwsze miejsce.
Trzy lata później "Cantemus" wszedł w skład wielkiego chóru, który śpiewem witał w Gliwicach Jana 
Pawła II. Od 2001 roku chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W swym repertuarze posiada przede wszystkim muzykę sakralną, ale wykonuje także pieśni ludowe
i patriotyczne.
               Podstawową działalnością chóru jet oprawa muzyczna wszystkich świąt  i uroczystości kościelnych w rodzimej parafii. Chór występuje również z koncertami poza parafią, wyjeżdżamy
na zaproszenia do innych miejscowości, również poza granicę Polski. Członkowie chóru to przede wszystkim amatorzy. W miarę naszych możliwości  staramy się profesjonalnie wykonywać ambitne dzieła dawnych i współczesnych mistrzów, aby każda msza św. lub koncert był ucztą ducha. Zapraszam!

o chórze w Gliwickim Gościu Niedzielnym

 

Dnia 6 października 2012 roku Śląski Związek Chórów i Orkiestr zaliczył chór Cantemus do Konfraterni Najstarszych Chórów w Polsce

w sejmie o naszym chórze i o dziejach ruchu  śpiewaczego w naszej dzielnicy mówi p. poseł Piotr Pyzik