Prowadzę warsztaty i obozy wokalne

Studio STRUNY oferuje prowadzenie warsztatów wokalnych dla chórów oraz zespołów wokalnych.

W ramach szkolenia proponuję wykłady oraz zajęcia z emisji głosu